„SOKOŁÓW-LOGISTYKA” Sp. z o. o. wyróżnienie w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Logistycznych za rok 2023

„Sokołów – Logistyka” Sp. z o.o. znalazła się w gronie najlepszych przedsiębiorstw logistycznych, poprzez uzyskanie wyróżnienia w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Logistycznych za rok 2023, organizowanym przez Strefę Gospodarki w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Ranking ma na celu przedstawienie czołówki branży logistycznej, wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw, ale przede wszystkim pokazanie podstawowych informacji związanych z branżą transportową w naszym kraju. Analizie zostały poddane zarówno kwestie techniczne, jak i finansowe oraz tzw. dane „miękkie” czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka jakości, polityka personalna czy też udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych.