„SOKOŁÓW-LOGISTYKA” Sp. z o. o. to Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania, Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Wielki Modernizator i Worldwide Company 2023

„SOKOŁÓW-LOGISTYKA” Sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu we wszystkich jego konkursach dla przedsiębiorstw, a mianowicie:  w XVIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2023, XVI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2023, XVI edycji Konkursu Efektywna Firma 2023, XII edycji Konkursu Wielki Modernizator 2023, XI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2023 i XI edycji Konkursu Worldwide Company 2023 na podstawie danych finansowych.

 

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzyskanie powyższych wyróżnień pokazuje, że działalność „Sokołów-Logistyka” jest dostrzegana, wskazując jednocześnie na jej efektywne działanie i dynamiczny rozwój.