Sokołów-Logistyka ze Złotym Certyfikatem Rzetelności Płatniczej

Sokołów-Logistyka Sp. z o.o. otrzymała Złoty Certyfikat Rzetelności Płatniczej. Spółka od 2013 roku jest uczestnikiem programu Rzetelna Firma organizowanego przez  Kaczmarski Group. Nadanie Złotego  Certyfikat Rzetelności Płatniczej poświadcza,  iż „Sokołów-Logistyka” spełnia wymagania udziału w programie oraz potwierdza fakt, że Spółka nie posiada na dzień wystawienia Certyfikatu żadnych przeterminowanych zobowiązań w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A. oraz nie zalega z opłatami wobec ZUS i US.