Sokołów-Logistyka w dobie pandemii

Dziękujemy!

Każdego dnia firma „Sokołów-Logistyka” Sp. z o. o.  realizuje szereg zleceń w transporcie chłodniczym i  żywych zwierząt, w kraju i za granicą. Spółka nie zwalnia tempa nawet teraz – w obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem  się wirusa SARS-CoV-2 i epidemii choroby. Jest to możliwe dziękipracownikom firmy, przewoźnikom oraz zleceniodawcom.

Ostatnie miesiące pokazały jak bardzo i jak szybko może zmienić się sytuacja w Polsce i na  całym świecie. Pandemia koronawirusa ma wpływ na każdą dziedzinę gospodarki, w tym także transport drogowy i logistykę. W tym niełatwym okresie „Sokołów-Logistyka” działa sprawnie, racjonalnie i bezpiecznie. Dzięki współpracy z naszymi zleceniodawcami możemy ciągle realizować powierzone nam zadania  i wypełniać je najlepiej jak potrafimy. Wdrożyliśmy obostrzenia mające na celu zapewnienie pracownikom i partnerom najwyższy poziom bezpieczeństwa. Firma nieustannie świadczy usługi transportowe. Jest to szczególnie ważne, bo dzięki realizowanym transportom do sklepów dociera zaopatrzenie, a klienci mają cały czas dostępność do  towarów.  To wszystko nie byłoby to jednak możliwe gdyby nie zaangażowanie i wkład całej kadry pracowniczej Spółki. Dlatego też Zarząd firmy „Sokołów-Logistyka” Sp. z o. o. składa wyrazy uznania dla wszystkich osób należących do załogi „Sokołów-Logistyka”, w tym również kierowców i przewoźników, za ich codzienny trud i pracę na rzecz wspólnego dobra.  Mamy świadomość, że wykonywanie powierzonych obowiązków nie jest łatwe w czasie pandemii, dlatego też dziękujemy za dotychczasową współpracę, życząc jednocześnie zdrowia, siły i pozytywnych zmian w otaczającej nas rzeczywistości.