Obowiązek ogólny

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Sokołów-Logistyka” Sp. z o. o., al. 550-lecia 2, 08-300 Sokołów Podlaski, KRS 0000094189, NIP 8231060414, REGON 710395233, kontakt e-mail: biuro@sokolow-logistyka.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą oraz został nawiązany kontakt celem omówienia jej szczegółów, dane osobowe będziemy przetwarzać, by podjąć działania dla jej realizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie będziemy trzymać dłużej Państwa danych, niż zwyczajowo w takich kontaktach to jest przyjęte (max 3 lata), chyba że zostaną Państwo naszymi Klientami, wówczas przetwarzamy dane zgodnie z pkt 2);
  2. jeżeli są Państwo naszym Klientem, dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a po zakończeniu umowy na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz przedawnienia roszczeń, odpowiednio na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO przez czas określony w tych przepisach;
  3. będąc pracownikiem firmy, z którą współpracujemy, Państwa dane osobowe przetwarzane są celem realizacji usług lub umów, jakie wiążą nas z Państwa pracodawcą, który nam udostępnił te dane, w oparciu Państwa zgodę lub umowę. Dane będziemy wykorzystywać tylko przez czas realizacji umowy, a następnie gdy będzie to konieczne, do czasu obsługi gwarancji, rękojmi oraz przedawnienia roszczeń;
  4. gdy inicjują Państwo kontakt przez formularze internetowe zamieszczone na naszych stronach internetowych, mailowo lub poprzez serwisy społecznościowe, będziemy z Państwem kontaktować się w celu odpowiedzi na zadane pytanie, co jest naszym usprawiedliwionym interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe w tym przypadku będą przechowywane przez czas zwyczajowo przyjęty w takich konwersacjach (max 3 lata). Możemy też otrzymać zapytanie od Państwa wraz z danymi kontaktowymi od innych Administratorów danych, którzy umożliwiają przesłanie do nas takich formularzy, np. https://www.facebook.com;
  5. jeżeli to my w naszych działaniach marketingowych kontaktujemy się z Państwem, to wykorzystujemy w tym procesie, nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. W takim przypadku, Państwa dane przechowywane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
  6. korzystając z naszej strony internetowej  https://sokolow-logistyka.pl// przetwarzamy dane zgodnie z polityką Cookies umieszczoną pod adresem: https://sokolow-logistyka.pl/polityka-danych-osobowych/polityka-prywatnosci/

Dodatkowo informujemy, że jeżeli przychodzą Państwo do nas do biura, Państwa wizerunek może zostać utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego, więcej na stronie: https://sokolow-logistyka.pl/polityka-danych-osobowych/monitoring-wideo/

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy.

Ponad to odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wykonujące dla nas: hosting strony internetowej, hosting aplikacji SaaS i dostarczające rozwiązań IT, w tym operator naszych adresów e-mail oraz usługi księgowe i rachunkowe.

Państwa dane nie podlegają profilowaniu przez naszą firmę, ale mogą podlegać profilowaniu u innych administratorów takich jak Facebook Ireland Ltd czy Google. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli nie są spełnione odpowiednie warunki określone w rozdziale 5 RODO, ale mogą zostać przekazane do Państwa trzecich przez wskazanych powyżej osobnych administratorów.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądanie przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pomocą zasad określonych na stronie https://uodo.gov.pl/).

Pragniemy poinformować, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. W przypadku niepodania danych, niektóre usługi będą niemożliwe do realizacji.

Państwa dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu.