Monitoring wizyjny

Z uwagi na stosowanie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest „Sokołów-Logistyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, (adres: 08 – 300 Sokołów Podlaski, Al. 550 – lecia 2, e-mail: kadry@sokolow-logistyka.pl)

„Sokołów-Logistyka” Sp. z o.o. prowadzi monitoring wideo w określonych lokalizacjach, takich jak tereny siedziby spółki oraz Stacja Paliw. Spółka zamieściła tablice informacyjne o zainstalowanym monitoringu, na każdej z nich widnieje nazwa naszej spółki, adres internetowy w postaci kodu QR oraz podane jest miejsce w którym można zapoznać się z niniejszym obowiązkiem informacyjnym w wersji tradycyjnej.

Stosując monitoring Spółka przetwarzadane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ”Sokołów-Logistyka” Sp. z o.o. w szczególności w celu zapobiegania przestępczości oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i kontrahentom.

System monitoringu obejmuje lokalizacje:

  • teren zewnętrzny spółki,
  • plac manewrowy,
  • rampy,
  • stacja Paliw,
  • pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz korytarze.

Dane osobowe w formie wizerunku pochodzące z monitoringu udostępniamy podmiotom z naszej grupy kapitałowej Sokołów S.A. oraz podmiotom świadczącym nam usługi ochrony osób i mienia, z którym została podpisana umowa o powierzenie przetwarzania, dokładnie regulująca zakres i sposoby przetwarzania danych.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku polega tylko obraz bez dźwięku. Nagrania z monitoringu będą przechowywane maksymalnie 3 miesiące, chyba że zostały zabezpieczone w sprawie wykroczenia lub przestępstwa – wówczas czas zostanie wydłużony do prawomocnego zakończenia sprawy. Dostęp do nagrań mają wyłącznie osoby upoważnione.

Dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich, poza obszar EOG.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.