Informacje dla kontrahentów

Zgodnie Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Sokołów-Logistyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, adres: Aleja 550-lecia 2, 08-300 Sokołów Podlaski, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094189, NIP 823-10-60-414, kontakt tel.: 25 781 28 39, e-mail: biuro@sokolow-logistyka.pl

Dane osobowe kontrahentów oraz prac pracowników podmiotów z którymi współpracujemy, przetwarzamy zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą oraz został nawiązany kontakt celem omówienia jej szczegółów, dane osobowe będziemy przetwarzać, by podjąć działania dla jej realizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie będziemy trzymać dłużej Państwa danych, niż zwyczajowo w takich kontaktach to jest przyjęte (max 3 lata), chyba że zostaną Państwo naszymi Klientami, wówczas przetwarzamy dane zgodnie z pkt 2);
  2. jeżeli są Państwo naszym Klientem, dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a po zakończeniu umowy na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz przedawnienia roszczeń odpowiednio na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO przez czas określony w tych przepisach;
  3. będąc pracownikiem firmy, z którą współpracujemy, Państwa dane osobowe przetwarzane są celem realizacji usług lub umów, jakie wiążą nas z Państwa pracodawcą, który nam udostępnił te dane, w oparciu o Państwa zgodę lub umowę. Dane będziemy wykorzystywać tylko przez czas realizacji umowy, a następnie gdy będzie to konieczne, do czasu obsługi gwarancji, rękojmi oraz przedawnienia roszczeń;
  4. gdy inicjują Państwo kontakt przez formularze internetowe zamieszczone na naszych stronach internetowych, mailowo lub poprzez serwisy społecznościowe, będziemy z Państwem kontaktować się w celu odpowiedzi na zadane pytanie, co jest naszym usprawiedliwionym interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe w tym przypadku będą przechowywane przez czas zwyczajowo przyjęty w takich konwersacjach (max 3 lata). Możemy też otrzymać zapytanie od Państwa wraz z danymi kontaktowymi od innych Administratorów danych, którzy umożliwiają przesłanie do nas takich formularzy, np. https://www.facebook.com;
  5. jeżeli to my w naszych działaniach marketingowych kontaktujemy się z Państwem, to wykorzystujemy w tym procesie, nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. W takim przypadku, Państwa dane przechowywane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu;

Dodatkowo informujemy, że jeżeli wchodzą Państwo na teren naszej spółki w tym do naszego biura, Państwa wizerunek zostanie utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego, którego również jesteśmy Administratorem.

Monitoring funkcjonuje na terenie naszego zakładu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapobiegania przestępczości oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i kontrahentom. Nagrania z monitoringu będą przechowywane maksymalnie 3 miesiące, chyba że zostały zabezpieczone w sprawie wykroczenia lub przestępstwa – wówczas czas zostanie wydłużony do prawomocnego zakończenia sprawy.

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy w ramach realizacji celu przetwarzania.

Ponad to odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wykonujące dla nas: hosting strony internetowej, hosting aplikacji SaaS i dostarczające rozwiązań IT, w tym operator naszych adresów e-mail oraz usługi księgowe i rachunkowe.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądanie przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pragniemy poinformować, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. W przypadku niepodania danych, niektóre usługi będą niemożliwe do realizacji.

Państwa dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu.