Certyfikaty - Usługi transportowe | Sokołów-Logistyka

Przejdź do treści

Certyfikaty

W listopadzie 2019 roku „Sokołów-Logistyka” Sp. z o. o. wdrożyła normę ISO 28000:2007 system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, w zakresie transportu, spedycji, logistyki. Certyfikat ISO 28000 posiada akredytację ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board). Jego otrzymanie potwierdza, iż Spółka „Sokołów-Logistyka” oferuje wysoką jakość usług oraz zapewnia gwarancję bezpieczeństwa transportu powierzonych towarów. Warto podkreślić, że ISO 28000 jest normą międzynarodową, a to oznacza, że firma posiadająca ten certyfikat świadczy profesjonalne usługi.
„Sokołów-Logistyka” Sp. z o. o. realizując przyjętą Polityką Bezpieczeństwa terminowo i rzetelnie wykonuje powierzone usługi. Firma na bieżąco identyfikuje potencjalne zagrożenia oraz stosuje obowiązujące wymagania i przepisy prawa, a także systematycznie ocenia swoje działania w odniesieniu do bezpieczeństwa. W tym kierunku kształtowana jest też świadomość zarówno pracowników, jak i kontrahentów. Stosowana przez firmę Polityka Bezpieczeństwa jest podstawą do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw, czego efektem jest m.in. wdrożenie normy ISO 28000.
Wróć do spisu treści