Plan połączenia spółek. - Blog - Usługi transportowe | Sokołów-Logistyka

Przejdź do treści

Plan połączenia spółek.

Usługi transportowe | Sokołów-Logistyka
Opublikowany przez w Biuro Zarządu ·
Zarządy łączących się Spółek "SOKOŁÓW – LOGISTYKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim (jako Spółka Przejmująca) oraz Gzella Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Osiu (jako Spółka Przejmowa) zgodnie z art. 500 §  21 k.s.h. na okres nie później niż miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzeń wspólników łączących się spółek, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia, bezpłatnie udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony dnia 26 listopada 2018 r. w Sokołowie Podlaskim.
plan połączenia spółek.Wróć do spisu treści